Pla Nutricional

L'empresa Menescal Veterinaris S.L. elabora un pla nutricional concorde a les necessitats del bestiar boví, utilitzant els recursos agrícoles de les finques de la pròpia explotació on adquirim els nostres animals X-KISIT.

Durant 5 anys implantem el projecte nutricional i de maneig en els animals conservant al màxim les garanties de la cria natural (que farien en les pastures) però utilitzant la tecnologia productiva del segle XXI i optimitzant la producció agrícola de la finca per produir tot l'aliment que necessitem per engreixar als vedells. Al mateix temps es desenvolupa un complex programa de maneig per minimitzar el stress durant la cria i un seguiment sanitari intens per garantir la salut dels animals, apartant de la cadena de consum als animals que hagin estat sotmesos a qualsevol tractament.