CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Les presents condicions generals de contractació, d'ara endavant C.G.C., s'estableixen per regular la relació comercial entre X-KISIT 2014, S.L. C / Sant Jaume, 67 planta B porta A 25100 ALMACELLES (LLEIDA), i l'Usuari o client, per la contractació realitzada a través de la botiga on-line que X-KISIT 2014, S.L. posa a la seva disposició a la seva web:

www.x-kisit.com

www.x-kisit.cat

 La contractació a través del lloc web suposarà l'acceptació expressa d'aquestes condicions, com també de les condicions establertes en l'Avís Legal i Política de Privacitat. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació en cada cas.

Les presents C.G.C., estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa de consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica, 3/2014 Llei de modificació del text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de Gener d'Ordenació del comerç minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

X-KISIT 2014, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions. Dit modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, X-KISIT 2014, S.L. es reserva d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació, que regiran amb preferència a les C.G.C.

L'usuari podrà realitzar la comanda un cop registrat com a tal en la pàgina web. L'usuari registrat, disposa d'una àrea personal en l'apartat "iniciar sessió", en la mateixa, pot accedir al link "veure o modificar les seves dades" i d'aquesta manera, identificar i rectificar possibles errors comesos en la introducció de dades, així com el seu històric de compres.

 

Tota la documentació enviada al client estarà formalitzada en l'idioma castellà i / o català.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

 

X-KISIT 2014, S.L informa que el procediment de reserva i compra a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat CONDICIONS DE COMPRA.

Per la contractació amb X-KISIT 2014, SL a través del seu website l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l'Avís Legal, Política de Privacitat, Política de galetes, així com les present condicions generals de contractació .

De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica d'obrar necessària per a l'accés a la web com per a realitzar compres per mitjà de la mateixa. En cas de ser menor la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.

X-KISIT 2014, S.L. rebutja explícitament sotmetre a altres condicions relatives a les compres dels clients i usuaris que no s'ajustin al que es descriu en el present document.

  

CONDICIONS DE COMPRA

 

1.- Oferta de productes i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, X-KISIT 2014, S.L. ofereix a la seva pàgina web, www.x-kisit.com informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. Hi pot haver lleugeres variacions en l'aspecte final del producte respecte de les fotografies mostrades, sense detriment de la qualitat del producte sol·licitat.

Així mateix, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment pel website, es regiran per les condicions generals o particulars vigents en cada cas. A més, té la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes referits.

Tots els preus que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats en euros, incloent les despeses corresponents a l'enviament dels productes.

 

2.- Qualitat.

X-KISIT 2014, S.L. està formada per un grup de veterinaris amb una llarga experiència professional, que inicien junts el projecte X-KISIT amb il·lusió i amb la formació i experiència adequada, per oferir la carn de vedella X-KISIT garantint la seguretat en totes les baules de la cadena alimentària.

 

 

4.-. Comandes.

Per procedir a l'adquisició dels productes oferts, l'usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions que apareixen en cada pantalla, podent escollir entre dues opcions:

4.1.- Compra de lots existents. Es mostrarà, l'estoc existent, així com, el preu del producte amb l'IVA inclòs. 

4.2.- Compra de comandes personalitzats. Els encàrrecs personalitzats fora de catàleg, seran atesos mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@x-kisit.com i per aquest mitjà s'enviarà pressupost, termini de lliurament i preu del transport per als encàrrecs superiors a 5 Kgr. Els ports de transport són gratuïts per a les comandes inferiors a 5 kgr.

En totes dues opcions, un cop rebuda la comanda, X-KISIT, enviés al client un albarà per correu electrònic confirmat la compra.

Les comandes realitzades a través del web només seran vinculants després de la comprovació de l'assentament bancari que confirmi el pagament efectiu. A continuació, procedirem a preparar l'encàrrec envasant al buit per mantenir la màxima qualitat i frescor deixant-lo llest per al seu transport.

 

           

5.-Terminis de lliurament.

Les comandes realitzades de dilluns a dijous, podran ser recollits en un termini de 24 hores en els nostres punts de distribució, el llistat es troba en l'apartat de comandes de la pàgina web, on podrà consultar direcció i horaris d'obertura.

També, poden ser lliurats a domicili en un termini màxim de 24-48 hores.

Les comandes realitzades de divendres a diumenge, els tramita el següent dilluns hàbil.

En cas de no poder complir el termini establert, es comunicarà mitjançant un correu electrònic la impossibilitat de complir-lo i s'indicarà un nou termini de compliment de lliurament addicional.

 

X-KISIT 2014, S.L. manifesta que a causa de l'organització de la botiga en línia www.k-kisit.com, l'àmbit geogràfic del servei de porta a porta, els lliuraments es realitzaran al territori peninsular i Balears. Per a qualsevol altre destí s'ha de consultar la disponibilitat d'enviament.

X-KISIT 2014, S.L. ha establert conveni amb l'empresa logística de transport SEUR que realitzarà el transport de porta a porta mitjançant camions refrigerats que mantindrà sempre el producte a una temperatura controlada d'entre 3r i 8è C, garantint sempre la cadena de fred, les millors condicions per les seves compres i en el termini de temps acordat.

 No obstant això, X-KISIT 2014, S.L. no estarà obligat a respondre per fallades en els lliuraments per causes alienes o fora del seu control, així com en el cas que el client es trobi absent del domicili pactat com a lloc de lliurament. En el cas que el client es trobi absent del domicili pactat, serà la pròpia empresa de logística la que contactés amb el client per acordar el lliurament de nou i el més aviat possible.

6.- Despeses d'enviament.

Despeses d'enviament per a comandes inferiors a 5 Kgr incuidos en el preu dels lots

 7.- Forma de Pagament.

El client pot triar entre les següents formes de pagament:

Targetes de Crèdit: X-KISIT 2014, S.L. accepta el pagament amb targeta Visa i MasterCard.

PayPal.

Transferència Bancària.

X-KISIT 2014, S.L. li garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures realitzades mitjançant certificació SSL i que en cap cas es carreguessin despeses extres en la seva targeta.

8.- Seguretat.

Tota la informació que es proporciona durant el procés de compra serà informatitzada i tractada segons estableix la legislació vigent en la matèria. La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d'un entorn segur, amb un servidor de línia segura en el qual la informació s'encripta, impedint d'aquesta manera qualsevol accés no autoritzat.

Quant al lliurament de la comanda, tots els productes oferts a la web, passen estrictes controls sanitaris i de qualitat amb la finalitat de garantir totes les seves característiques i bon estat dels mateixos.

 9.- Dret de Desistiment.

 El client té dret al desistiment i realitzar devolucions per a la modalitat ONLINE dins dels 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia, sempre que el producte no hagi estat utilitzat, aquest es trobi en perfecte estat i sigui retornat en les mateixes condicions que va ser lliurat i amb el mateix embalatge original.

En relació a aquest dret, els productes distribuïts per www.x-kisit.com causa de la seva pròpia naturalesa i que poden caducar o deteriorar ràpidament, l'usuari no podrà exercir el dret de desistiment tal com estableix la Llei per a la Defensa dels Consumidors en vigor.