Som Veterinaris

JOSE MANUEL REY SANTISO

 • Llicenciat en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona 1987.
 • Doctor Veterinari per la Universitat de Lerida1996.

Experiència

 • Galícia: Vetetinario rural de bestiar boví de llet i de carn i inseminacions.
 • Cantàbria: Sanejament cabanya ramadera.
 • Almacelles (Lleida): Clinica de boví de llet, patologia bovina, reproducció i nutrició.
 • Professor associat de pràctiques de camp a la UAB.
 • Veterinari de camp en programes de TV: veterinaris TV3, Bestial La Sexta, Pelo Pico Pata Antena 3 i Que Qui Com Canal 33.

 

ESTER RAMOS SANZ

 • Llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona1990.
 • Certificat d'aptitud pedagògica (300 h) per la Universitat Rovira i Virgili 1993.
 • Diplomada en sanitat (250 h) organitzat per l'Escola Nacional de Sanitat 2006.

Experiència

 • Veterinària en el Departament de Salut de Tarragona: control sanitari d'escorxadors de totes les espècies, sales d'especejament, càterings, restauració.
 • Veterinària en el Departament d'Agricultura, Ganderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de Tarragona: gestió ajuts europeus per als ramaders, control classificació canals de boví en escorxadors.

 

Iniciem junts el projecte X-KISIT amb il·lusió i amb la formació i experiència adquirida en aquests anys de dedicació veterinària, per oferir-vos la carn de vedella X-KISIT garantint la seguretat en totes les baules de la cadena alimentària.