La Producció Ramadera

Els animals neixen i es crien al costat de la seva mare, alimentant-se amb llet fins als 6 mesos d'edat i que durant aquest període de temps, es van adaptant a l'alimentació farratgera de forma gradual i natural que tenen sempre a lliure disposició, perquè es vagin acostumant a la seva alimentació futura. Quan l'animal ja ingereix una quantitat suficient de farratge se li proveeix amb la dieta de creixement, formulada per a aquesta fi, per acabar amb una dieta d'engreixi final al voltant de l'any de vida. Aquest procés, gradual, minimitza totalment el stress dels canvis de fase vitals i nutricionals del bestiar, produint la cria natural d'uns animals sans i en perfectes condicions sanitàries. D'aquesta manera gaudeixen d'excel·lent salut, per la qual cosa no realitzem cap tipus de tractament amb medicaments, ni preventiu ni combatiu. Tampoc duem a terme cap tipus de plans de vacunació. Així aconseguim la carn de X-KISIT completament lliure de residus medicamentosos, la qual cosa garanteix encara més, si cap, la qualitat, sanitat i seguretat alimentària del producte final.

Tots els animals X-KISIT són de la raça Limousina. La combinació de les característiques fisiològiques pròpies d'aquesta raça, que asseguren una carn amb un elevat grau d'infiltració grassa, unit a la total adaptació d'aquests animals al nostre procés de cria, asseguren uns continguts d'àcids grassos Omega 3 i CLA molt per sobre dels valors habituals en una carn de raça limusina alimentada amb pinsos. Aquest és el gran element diferenciador de la carn X-KISIT, una carn de raça limusina, que de forma natural i solament via alimentació natural, arribi al consumidor, enriquida en àcids grassos Omega 3 i CLA.